Stories in Telugu – Stories Telugu

Stories in Telugu for Kids – మాయా గౌను | Magical Gown 

Stories in Telugu
Image Credits : KOO KOO TV

రమ ఒక విధవరాలు తన భర్త చనిపోయి అలాగే మీ అక్క ఇది చాలా ఎక్కువ కదా మీరు చేయండి సరేలే టర్ల దూరంలో టర్ల దూరంలో ఉంది ది ఉండేది 9 కి మాత్రమే ఉన్నాయి కి మాత్రమే ఉన్నాయి మాత్రమే ఉన్నాయి ాత్రమే ఉన్నాయి కేవలం కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త మంగళవారం మన స్కూల్లో ఒక క్విజ్ కాంపిటేషన్ ఉంది ఎవరైతే ఈ పోటీలో గెలుస్తారు సైకిల్ మాట వినగానే కృష్ణ చాలా ముందు ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కో కడుక్కో అలాగే అప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత సేపు ాత తరువాత కృష్ణ ఉన్నాడు అని పిలుస్తారు కూడా తన మొదటి సైకిల్ పొందినందుకు చాలా naaku నేను నీకు భోజనం పెట్టి సైకిల్ సైకిల్ చోటు తప్పకుండా ఈ కథ గురించి తను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తో కలిసి ఒక చిన్న ఊర్లో ట్టే తిట్టేవారు తిట్టేవారు యచేసి వినండి వినండి వినండి వినండి ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే ఆ రోజు వాళ్ళ అబ్బాయి పుట్టినరోజు కాబట్టి ప్రజలందరూ దయచేసి వినండి మన ప్రియమైన రాజకుమారుడికి 12 ఏళ్ళు నిండాయి ఈ సంతోష సమయంలో మహారాణి గారు ఒక పెద్ద పార్టీ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు వచ్చి వచ్చే నెల వచ్చే నెల ఒకటో తారీకు వచ్చేనెల ఒకటో తారీఖున ఉంటుంది మన సామ్రాజ్యం లో ఉన్న పిల్లలు అందరూ ఆ పార్టీకి ఆహ్వానితులే తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా రావాలి గారు నాన్నగారు ంటున్నావ్ ు నువ్వు దీని ని దీన్ని ఎందుకు ఈ విషయం అడుగుతున్నావ్ అడుగుతున్న నీకు తెలీదా వీళ్ళు పేద వాళ్ళు పాపం తన దగ్గర కూడా లేదు కదా తను రోజూ వేసుకునే బట్టలు కూడా చిరిగిపోయి ఉంటాయి నువ్వు ఎందుకు ఇంత బాధ గా ఉన్నావ్ కు వెళ్లే లి ి లే ేదు నువ్వు తప్పకుండా వెళ్లి తీరాలి నువ్వు మహారాణి గారు ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించాడు కూడదు నా మిత్రులందరు

తయారవుతున్నారు తయారు అవుతున్నారు కానీ నేను ఏం తీసుకోవాలి నిన్ను దీని గురించి ఆలోచించలేదు దీనికి చాలా ఖర్చు కూడా అవుతుంది కదా ు ూడా కుటుంబసభ్యులు కూడా తెలిసి నేను ంది కానీ లోనే ఉంది అసలు నేనేం వేసుకోవాలి నా నీడ లో ఉన్న నీడలో ఉన్న చిన్న పిల్లల ఏడవకూడదు పైకి చూడు అది నువ్వేనా నువ్వు మాట్లాడగలవు ఇలాగే జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఒకరు ఇన్నేళ్లుగా ఒంటరిగా ఈ అడవిలో తన జీవితాన్ని గడుపుతారో వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తాయి వాళ్లకి నువ్వు ఎందుకు నాతో చెప్పు నాకు అసలు రోజంతా ఒంటరిగా ఈ అడవిలో కూర్చోవడం తప్ప తప్ప వేరే ఏం పని ఉంది చెప్పు మొదలు పెట్టు ఒక మంచి కథ నాకు చెప్తే నాకు చాలా బాగుంటుంది ఎవరికి తెలుసు నేను నాకున్న నీకు ఏమైనా సహాయం చేయగలము ఊర్లో ఉన్న పిల్లలు పిల్లలందరూ రాజ్ మహల్ లో జరగబోయే మంచి ఇవ్వగలవా నే నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏమైనా సిండ్రిల్లా అలాగే నేనేమైనా గుమ్మడికాయ కాదు నేను అటువంటి ఇంటికి వెళ్తాను నేను ఆ దేవత చేసినట్టుగా ఏ మాయలూ మంత్రాలూ చేయలేక పోవచ్చు కానీ నేను నీకు ఒక విషయం వ్వు క్కడ ్కడ కడికి వస్తావు కదా కదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వస్తువు ఇక ఈ పక్షులు జంతువులు ఒక గ్గర దగ్గర మాత్రం మాత్రం ఒక మంచి మనసు మనసుంది ఇక ఆ ఒక్కటి చాలు అదే చాలా ముఖ్యమైంది ఇక్కడ నుండి వెళ్ళు నేను పడుకోవడానికి సమయం అయింది మాయమైపోయింది ువెళ్ళు నాతో నన్ను తీసుకువెళ్ళు నన్ను తీసుకువెళ్ళు నన్ను తీసుకువెళ్ళు ముద్దుల తయారు చేసుకోవచ్చు జుట్టు ను జుట్టు ఇంకా అందంగా మార్చే చేస్తాను నేను రుణపడి ఉంటాను కానీ వీటన్నింటి వీటన్నింటిని వీటన్నింటిని మీ నాన్నగారి దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళు దిగులుపడకు నీకు తోడుగా ఉంటుంది ఇవన్ని ఏంటి ఈ బహుమతి లన్నింటిని

ఉన్న చెట్లు పక్షులు జంతువులు ఇచ్చారు వీటన్నింటితో మీరు నాకు ఒక గౌడ్ కొట్టగలరు కానీ ఎలా నాన్న మీరు ముందు మొదలు పెట్టండి అడవిలో ఉన్న మాయ మాయ వల్ల అంతా తిరిగి అంత తిరిగిపోతుంది ఏమీ అర్థం కావట్లేదు కానీ నువ్వు ఇంత అలా చెప్తున్నావ్ ఒక సారి ఒకసారి ప్రయత్నించి చూస్తాను లే కచ్చితంగా చేయు చేయగలను నాకు కొంచెం సమయం కావాలి నాకు తెలిసి నేను వీటితో ఏదో ఒకటి అద్భుతమైనది తప్పకుండా ఈ విధంగా నాన్నగారు మూడు రోజుల రోజుల పాటు చాలా కష్టపడ్డారు అతనికి వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి వెళ్ళి తన మిత్రుల దగ్గర నుండి తీసుకు వచ్చేది మూడు రోజుల తర్వాత పూర్తిగా అర్థమైపోయింది మొదలు పెట్టింది నేను ఇప్పుడు దీన్ని వేసుకోవచ్చు నా దగ్గరికి రా నేను నీకు ఇస్తాను పటి పటి దాకా నేను నేను ఇంత అందమైన అమ్మాయి అమ్మాయిని ఎక్కడా చూడలేదు నా చిట్టి రాజకుమారి రాజకుమారి రాజకుమారుడు పుట్టినరోజు కి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాగానే అదే సమయంలో ఆకాశం నుండి ఒక నక్షత్రం ముందు చూసింది ఈ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉండదు కదా ఉందో ఈ రోజు దాకా నేను ఇంత అందమైన ఎక్కడా చూడలేదు అది ఎంత తెల్లగా మెరుస్తోంది కదా కానీ నేను దాన్ని ఇంకా ఏమైనా చేయగలను నక్షత్రం నా ప్రియమైన మిత్రులారా పైన కాస్త నక్షత్రపు రండి మనం దాన్ని ఇంకా ఎలా చేద్దాం ాయి ఎవరు ఎవరు ఎవరు డా భగవంతుడా కదా చూశారా కదా అది చాలా ఖరీదైన ఏమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళ నాన్న పేదవాడు కదా ఎలా ఉంటాడు మమ్మీ ఇంతకీ అతనెవరు నాకు కూడా తెలియదు బాబు కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఈ పార్టీలోనే నిలబడి నిలబడి ుండా బాబు బాబు సైనికులారా ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడికి తీసుకు అమ్మ ాయి అమ్మాయి నువ్వు మా రాజు కుమారుడితో పాటు ఇక్కడ

అదే అతను కేకులు తప్పకుండా విధంగా ఆ ఆ రోజు ముందు జీవితంలోని ఒక అందమైన రోజు గా మారిపోయింది హాయ్ నేను మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోను తప్పకుండా షేర్ చేయండి వీడియోను తప్పకుండా షేర్ చేయండి.

Read Also After Reading Stories in Telugu :

Telugu Stories – తల్లి దర్జీ | The Mother Tailor

Image Credits : KOO KOO TV

బుర్ర ఒక విధవరాలు తన భర్త చనిపోయి రెండు మూడేళ్లు గడిచిపోయాయి రమా టైలరింగ్ చేసుకుంటూ ఇంటి
ఖర్చులు చూసుకునేది

అక్క ఇది నాకు ఇష్టమైన రంగు బిడ్డ మీరు అలాగే అలాగే అని కుట్టడానికి 200 ఇవ్వాలి ఇది చాలా ఎక్కువ
కదా అది తీసుకోండి సరేలే ఒక జత కట్టడానికి

ఆ విధంగా రోజుకి వంద రెండు వందలు సంపాదించేది మొత్తం కలిపి raman నెలంతా కష్టపడి 5000 సంపాదించేది
పులుపు నీది ఇక మిగిలిన వెయ్యి రూపాయలతో ప్రతీ నెల కృష్ణ స్కూల్ దగ్గర డబ్బులు మిగల్లేదు ఏం పర్వాలేదు
కృష్ణవేణి స్కూల్ ఇంటి నుండి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది కృష్ణ కృష్ణ రోజు పొద్దుట ఏడు గంటలకే
ఇంట్లో నుండి బయలుదేరే వాడు అప్పుడే తన స్కూల్ కి సమయానికి చేరుకొని వాడు ఐదు గంటలకు మించి పెట్టేవారు

చేరుకునే వాడు కృష్ణ చాలా కష్టపడి చదివి తనకి చాలా ఇష్టం మన సౌర వ్యవస్థలో క్లాస్ మొత్తం మీద కేవలం
కృష్ణ కి మాత్రమే ఈ ప్రశ్నకు జవాబు తెలుసు ఆ కృష్ణ చెప్పు హలో 9 గ్రహాలు ఉన్నాయి జూపిటర్ సాటర్న్
యురేనస్ నెప్ట్యూన్ ప్లూటో గుడ్ కృష్ణ అందరూ కృష్ణ చప్పట్లు కొట్టండి మీ అందరికీ ఒక శుభవార్త
వచ్చే మంగళవారం మన స్కూల్లో ఒక క్విజ్ కాంపిటేషన్ ఉంది అయితే ఈ పోటీలో గెలుస్తారు

ఇస్తారు సైకిల్ మాట వినగానే కృష్ణ చాలా సంతోష పడ్డాడు ఈ బాలకృ��్ణ తన ఇంటికి చేరుకోగానే తన పుస్తకాలు
తీసి కూర్చున్నాడు ప్లీజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది నేను కూడా పాల్గొంటున్నాను ఒకవేళ నేను గెలిస్తే
అయితే ఇదంతా మన మాట సరేలే కానీ ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కో అలాగే కసబ్ను అప్పుడు ఎంత కావాలంటే
అంత సేపు చదువుకో ఆ తరువాత లోనే ఉన్నాడు తన తల్లి రమా తన కష్టాన్ని చూస్తూనే ఉంది అందుకే తన భగవంతుణ్ణి
ప్రార్థించింది మంగళవారము రామకృష్ణ కే బొట్టు పెట్టింది

బావ వస్తుందిలే కృష్ణ కాంపిటీషన్ కి చేరుకున్నాడు పాలి మొదటి ప్రశ్న సోడియం క్లోరైడ్ మామూలుగా
మన భాషలో ఏమని పిలుస్తారు ఈ విధంగా అతను అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు కృష్ణ జవాబు ఇస్తూనే ఉన్నాడు
కృష్ణ చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఇది మన ప్రియమైన కృష్ణ పిల్లలందరూ కలిసి అలాగే పోషించాడు కృష్ణ

అహ చాలా బాగుంది ఇద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు తలకి మునుపటి కంటే ఇంటికి వెళ్లడానికి
తక్కువ సమయం పట్టేది కొన్నాళ్ల తరువాత కృష్ణతో ఎత్తి పడి ఉండటం గమనించాడు ఆ వ్యక్తికి సహాయం
చేద్దామని వెళ్ళాడు కృష్ణ ఆ వ్యక్తికి మంచినీళ్లు తాగించాడు కానీ మళ్లీ

అక్కడ అసలు సైకిల్ లేదు సైకిల్ సైకిల్ ఎక్కడ పోయింది సైకిల్ ని అటూ ఇటూ బాగా వెతికాడు కానీ తనకి
అక్కడ సైకిల్ కనిపించలేదు సైకిల్ పెట్టుకున్నావ్ కదా ఎవరిది ఎవరు మాట్లాడేది నీకు నువ్వు పట్టించాలి
అలాగే నేను నీకు భోజనం పెట్టి ఇస్తాను కానీ నువ్వు నా����ు నా సైకిల్ దొంగలముఠా ఉండే దగ్గరికి
తీసుకు వెళ్ళింది

కొండ పైకి తొక్కింది చోటు చోటు నిలుపుకో ఆ తరువాత కృష్ణ తన సైకిల్ అలాగే మాట్లాడే కోతి ని ఇంటికి
తీసుకు వెళ్ళాడు తన తల్లికి విషయం చెప్పాడు ఈ కోతి నా సైకిలెక్కి తిరిగి పిలిచింది ఇవాల్టి నుండి
తను నాకు ఫ్రెండ్ అలాగే తప్పకుండా ఆ రోజు నుండి కృష్ణ అలాగే మాట్లాడే కోతి ఇద్దరూ మంచి మిత్రులుగా
మారి పోయారు

మరి మన ఈ కథ గురించి తను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తో కలిసి ఒక చిన్న ఊర్లో ఉండేది ముందు వాళ్ళ నాన్నగారు
బట్టలు కుట్టే వారు అతను రాత్రి పగలు బాగా కష్టపడుతూ ఉండేవారు కానీ వాళ్ళు అంతా సంతోషంగా ఉండేవారు
ఊర్లో వాళ్లంతా దయచేసి వినండి వినండి వినండి వినండి ఈ రోజు అక్కడి మహారాణి గారు పిల్లల అందరి
కోసం ఒక పెద్ద పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే ఆ రోజు వాళ్ళ అయి అలాగే ఆ రాజ రాజ కుమారుడు పుట్టినరోజు
కాబట్టి ప్రజలందరూ దయచేసి వినండి ఏమైనా రాజకుమారుడికి ఇవాళ 12 ఏళ్ళు నిండాయి ఈ సంత���ష సమయంలో
మహారాణి గారు ఒక పెద్ద పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు అది వచ్చే నెల ఒకటో తారీఖున ఉంటుంది మన సామ్రాజ్యంలో
ఉన్న పిల్లలందరూ ఆ పార్టీకి ఆహ్వానితులే తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా రావాలి

( If you are interested in Tamil memes then check out this – Tamilmemers )

For more Stories in Telugu bookmarks this page.

Leave a Comment